Nederlands

Kies jouw taal

Veelgestelde Vragen

Wat is phishing en wat moet ik doen?

Phishing is een vorm van online oplichting waarbij criminelen proberen om gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, creditcardgegevens en persoonlijke identificatie, te stelen door zich voor te doen als betrouwbare bedrijven.

Let op, deel niet zomaar je persoonlijke gegevens! Bij twijfel contacteer altijd Trinamics via een van de benoemde telefoonnummers of e-mailadressen terug te vinden op onze contact pagina

Worden mijn (sollicitatie)gegevens bewaard bij Trinamics?

Wanneer je een passende vacature ziet en hier op wilt reageren, vragen wij je een aantal gegevens in te vullen. Deze worden conform de richtlijnen van de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verwerkt, welke op 25 mei 2018 is ingetreden. Hoe Trinamics precies omgaat met jouw persoonsgegevens, staat verder toegelicht in ons privacy statement. Dit statement wordt tevens doorlopen tijdens jouw sollicitatieproces.

Hoe gaat Trinamics om met mijn privacy?

Om kandidaten en opdrachtgevers goed van dienst te kunnen zijn, maken we gebruik van verschillende soorten gegevens. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving omtrent persoonsgegevens. Tevens worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold op het gebied van privacy! Wanneer je meer wil weten over zaken die in ons privacybeleid zijn genoemd of waneer je je wil beroepen op jouw rechten, dan kan je dit duidelijk en transparant terugvinden in het privacy statement.

Hoe waarborgt Trinamics een veilige omgeving waarin werknemers zonder angst vermoedens van misstanden kunnen melden?

Trinamics vindt het belangrijk dat werknemers op een veilige manier melding kunnen doen van een vermoeden van een misstand, zonder dat zij bang hoeven te zijn voor negatieve consequenties.

Op basis van de Wet bescherming klokkenluiders heeft Trinamics meldregeling vastgesteld en verstrekt aan de bij Trinamics werkzame personen. Deze procedure stelt werknemers in staat in een vroegtijdig stadium melding te doen en draagt bij aan het adequaat reageren hierop door Trinamics. Trinamics streeft in dat kader naar een open cultuur, waarbij integriteit en het elkaar aanspreken op gedrag gestimuleerd en op prijs gesteld wordt.