Nederlands

Kies jouw taal

kantoor eindhoven logo

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze pagina's, zoals teksten, logo’s, buttons, grafische elementen, audio- of videoclips en software is eigendom van Trinamics of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.

Heb je hulp nodig?

Auteursrechtelijk beschermd

De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van de samenstelling, de inhoud en de structuur mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trinamics te Breda.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Trinamics niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Trinamics in Nederland. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.