NL
NL

Certificering

Trinamics is voorzien van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Trinamics Breda beschikt tevens over een Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU) certificering.

Wij voldoen graag aan de eisen!

Wij gaan secuur om met de wet- en regelgeving omtrent uitzendkrachten of werving en selectie. Wij hebben dan ook meerdere certificaten die bewijs leveren van onze betrouwbare en transparante werkwijze. Op deze pagina kun je meer lezen over deze certificaten en de organisaties erachter.

Stichting Normering Arbeid

Trinamics is voorzien van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), gebaseerd op de NEN 4400-1 norm. Het SNA-keurmerk waarborgt dat u zaken doet met een bona fide en professionele onderneming. 

Twee keer per jaar wordt Trinamics beoordeeld op de verplichtingen die uit arbeid voortkomen. Zo stelt de NEN 4400-1 norm strenge eisen aan o.a. de personeels- en loonadministratie en aan de afdracht van belastingen/sociale lasten waardoor werkgevers die arbeid inhuren beter beschermd zijn tegen illegaliteit.

Als gecertificeerde uitlener bewijst Trinamics met dit keurmerk onder andere dat haar administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt en dat haar medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

In het openbare register van de SNA kunt u de bijbehorende Verklaring van Registratie bekijken. Bezoek hier de website van Stichting Normering Arbeid.

Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties

Trinamics Breda heeft een VCU-certificering (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties).

VCU is een veiligheidsmanagementsysteem waarmee de organisatie gestructureerd vorm kan geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Centraal bij VCU staat de veiligheid en gezondheid van de flexwerkers. Het doel van VCU is het voorkomen en zo nodig verminderen van ongevallen, schade, schade aan derden (bijvoorbeeld bij onze opdrachtgevers) en materiële schade.

Jaarlijks wordt Trinamics Breda beoordeeld op haar veiligheidsmanagementsysteem, zodat een constante kwaliteit gewaarborgd blijft. In het openbare register van de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) kunt u de bijbehorende registratie bekijken.

Download hier een exemplaar van ons certificaat

Erkend IND referent

Ben u verantwoordelijk voor het aannemen van personeel binnen uw organisatie? En denkt u er wel eens over na om medewerkers van buiten de EU aan te nemen, maar heeft u zelf niet de status van erkend referent? Dan kunt u gebruik maken van onze dienstverlening. Omdat Trinamics deze status al heeft, hoeven onze opdrachtgevers zich niet meer bezig te houden met het IND-referentschap en alle bijbehorende administratie en plichten. Door deze erkenning zijn wij als Trinamics een betrouwbare partner voor de IND en kunnen wij personeel uitlenen aan uw organisatie.

In het openbare register van de overheid kunt u organisaties inzien die erkent referent zijn. Bekijk hier het openbare register van erkend IND referent via de website van de overheid.