Nederlands

Kies jouw taal

kantoor eindhoven logo

Certificering

Wij voldoen graag aan de eisen!

Wij gaan secuur om met de wet- en regelgeving omtrent uitzendkrachten of werving en selectie. Wij hebben dan ook meerdere certificaten die bewijs leveren van onze betrouwbare en transparante werkwijze. Op deze pagina kun je meer lezen over deze certificaten en de organisaties erachter.

Heb je meer informatie nodig?
paul operationeel manager

Paul Duquesnoy

Operationeel Manager

Stichting Normering Arbeid

Trinamics is voorzien van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), gebaseerd op de NEN 4400-1 norm. Het SNA-keurmerk waarborgt dat u zaken doet met een bona fide en professionele onderneming. 

Twee keer per jaar wordt Trinamics beoordeeld op de verplichtingen die uit arbeid voortkomen. Zo stelt de NEN 4400-1 norm strenge eisen aan o.a. de personeels- en loonadministratie en aan de afdracht van belastingen/sociale lasten waardoor werkgevers die arbeid inhuren beter beschermd zijn tegen illegaliteit.

Als gecertificeerde uitlener bewijst Trinamics met dit keurmerk onder andere dat haar administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt en dat haar medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

In het openbare register van de SNA kunt u de bijbehorende Verklaring van Registratie bekijken. Bezoek hier de website van Stichting Normering Arbeid.

Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties

Trinamics Breda heeft een VCU-certificering (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties).

VCU is een veiligheidsmanagementsysteem waarmee de organisatie gestructureerd vorm kan geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Centraal bij VCU staat de veiligheid en gezondheid van de flexwerkers. Het doel van VCU is het voorkomen en zo nodig verminderen van ongevallen, schade, schade aan derden (bijvoorbeeld bij onze opdrachtgevers) en materiële schade.

Jaarlijks wordt Trinamics Breda beoordeeld op haar veiligheidsmanagementsysteem, zodat een constante kwaliteit gewaarborgd blijft. In het openbare register van de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) kunt u de bijbehorende registratie bekijken.

Bekijk hier ons certificaat

IND Referent

Trinamics heeft de status van Erkend IND-referentschap. Dit wil zeggen dat u via ons medewerkers van buiten de EU kunt aannemen.

Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een persoon uit het buitenland in Nederland. Vanuit Nederland kunnen wij dus een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Wanneer we voor u een buitenlandse werknemer aannemen, zijn wij de referent voor deze werknemer. Trinamics kan voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn. Tevens nemen wij alle administratie en bijbehoren plichten van dit referentschap op ons.

In het openbare register van de overheid kunt u organisaties inzien die erkent referent zijn. Bekijk hier het openbare register van erkend IND referent via de website van de overheid.

VvDN

Trinamics is lid van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Leden van deze vereniging zijn organisaties of zelfstandige labels die als kernactiviteit detacheren. Alleen detacheerders die SNA-gecertificeerd of soortgelijk zijn, kunnen lid worden van de VvDN.

Alle leden van deze vereniging conformeren zich zowel aan een code Goed Werkgeverschap als aan de bijbehorende kwaliteitseisen, normen en waarden.