Privacy statement

Inleiding

Trinamics beschermt de privacy van bezoekers van haar website. Alle privacy gevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Trinamics spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de navolgende doeleinden.

Cookies

Trinamics maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Door het verzamelen van deze gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke Gegevens

Daaronder dient te worden verstaan het gebruik van de persoonsgebonden gegevens, zoals curriculum vitae. Trinamics zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan derden met het doel werk te vinden of een (tijdelijke) vacature te vervullen. Trinamics verstrekt deze gegevens slechts alleen aan opdrachtgevers, die een (tijdelijke) vacature bij Trinamics hebben geplaatst. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker/kandidaat zullen zijn/haar gegevens aan deze opdrachtgever mogen worden verstrekt. Als u besluit uw gegevens naar Trinamics te zenden, geeft u Trinamics daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van een (tijdelijke) vacature.

Gegevens wijzigen/verwijderen

Op ieder gewenst moment kunt u de bij Trinamics geregistreerde persoonsgebonden gegevens laten wijzigen of verwijderen. Dat kan geschieden middels een e-mail, met het verzoek voor wijziging/verwijdering van uw persoonsgebonden gegevens.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, kunt u ons een e-mail sturen. Trinamics behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de Wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.