Algemene voorwaarden

Op alle offertes en opdrachten tussen Trinamics en haar opdrachtgevers zijn de Algemene Voorwaarden Trinamics van toepassing. De Algemene voorwaarden kunt u vrijblijvend bij ons opvragen middels een e-mail of telefonisch contact.